Bouwvergunningen tot 2010 bij Regionaal Archief

Zoekt u informatie over een pand in de gemeente Zutphen? Vanaf woensdag 13 februari kunt u daarvoor terecht in het Regionaal Archief Zutphen. Alle bouwdossiers van 1900 tot 2010 zijn daar in te zien.

De bouwdossiers van 1900 tot 1989 waren al toegankelijk in het archief. Op maandag 11 en dinsdag 12 februari zijn de dossiers van 1990 tot 2010 daaraan toegevoegd. Het afgelopen half jaar is dit archief geïnventariseerd en op orde gebracht. Na de verhuizing naar de bewaarplaats zijn ze openbaar op grond van de Archiefwet 1995. Vergunningen van na 1 oktober 2010 (omgevingsvergunningen) blijven voorlopig nog wel op het stadhuis.

Digitale toekomst

De bouwdossiers worden de komende jaren gedigitaliseerd. Dat betekent dat bijvoorbeeld bouwtekeningen digitaal kunnen worden opgevraagd. De aanvrager krijgt vervolgens een link toegestuurd om de opgevraagde documenten te downloaden.

Naar de studiezaal

Totdat het zover is, kunt u de bouwdossiers tot 2010 inzien in de studiezaal van het RAZ. U hoeft dus niet meer naar het stadhuis. In het e-loket bouwdossiers is te zien welke bouwvergunningen het RAZ in beheer heeft.

Voorbeeld van een bouwtekening