De heer Krist voorzitter Brede Adviesraad Sociaal Domein

Met de benoeming van de heer Krist als voorzitter is een belangrijke stap gezet naar een Brede Adviesraad Sociaal Domein. Tot eind vorig jaar kende Zutphen twee adviesraden. Een hield zich bezig met de Wmo en Jeugdwet en de andere met de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening.

De nieuwe brede adviesraad gaat zich over de volle breedte bezighouden met advisering over het Sociaal Domein. Naar verwachting kan de nieuwe adviesraad in maart starten. In de komende weken gaat de voorzitter samen met de gemeente op zoek naar leden voor de raad.

December vorig jaar stelde de Zutphense gemeenteraad de verordening Brede Adviesraad Sociaal Domein vast. Daarmee was de komst van de nieuwe adviesraad een feit. De nieuwe adviesraad heeft als voordeel dat het over de volle breedte betrokken is bij het sociaal domein. Dit is belangrijk om dat de verschillende wetten en de uitvoering ervan invloed op elkaar heeft. De nieuwe brede adviesraad moet uit minimaal 5 leden en maximaal 12 leden bestaan. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Chantal van Londen via mail: c.vanlonden@zutphen.nl of telefonisch op 14 0575.

Voorzitter de heer Krist

Na een sollicitatieprocedure benoemde het Zutphense college de heer Krist als voorzitter van de adviesraad op dinsdag 19 februari. Hij woont al jaren in Zutphen en heeft zowel werk- als vrijwilligerservaring in het sociaal domein. De heer Krist (65) is voor een periode van 4 jaar benoemd en kan éénmaal voor dezelfde duur worden herbenoemd.

Brede Adviesraad Sociaal Domein

De brede adviesraad is een belangrijke schakel tussen de inwoners en de gemeente. De raad is er om inwoners en cliënten/cliëntvertegenwoordigers actief te betrekken bij het vormgeven, uitvoeren en evalueren van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Het is een onafhankelijke adviesraad. De leden zijn vrijwilligers. Zij zetten hun ervaring en deskundigheid in om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het college van burgemeester en wethouders over het sociaal domein. Hierbij gaat het om de Participatiewet, Wet sociale Werkvoorziening, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning.