Metamorfose 's Gravenhof stap dichterbij

Op dinsdag 26 februari stemde het college van burgemeester en wethouders in met het structuurbeeld Poort van Zuid en het schetsontwerp van ’s Gravenhof. Het doel van deze ontwikkeling is dat ’s Gravenhof weer een levendige centrale plek wordt in de binnenstad. We verwachten de plannen in 2020 uit te voeren.

Versterking van vesting met groen- en waterstructuur

Uit eerdere bewonersbijeenkomsten kwam de wens om de vesting aan de kant van ’s Gravenhof en de Martinetsingel zichtbaar en leefbaar te houden. Het college wil bij de herontwikkeling van het Vispoortplein met de achterliggende parkeerplaats een directe verbinding en zichtlijn maken naar de Martinetsingel. Hierdoor wordt de vesting beter zichtbaar. In dit gebied krijgen groen en water alle ruimte. Dit biedt verkoeling en is belangrijk vanwege de opwarming van de aarde.

26 tot 32 appartementen op Vispoortplein

Volgens de plannen is er op de locatie van het voormalige ROC gebouw ruimte voor de bouw van 26 tot 32 appartementen. Dit zijn appartementen in de vrije sector waar bewoners in het gebouw kunnen parkeren. Na het raadsbesluit over een toekomstscenario Poort van Zuid stellen wij samen met de ontwikkelaar een ontwikkelings- en realisatieovereenkomst op voor Vispoortplein 16.

Parkeren aan de rand van de vesting

Om van ’s Gravenhof een levendig plein te maken, moeten de parkeerplaatsen verdwijnen. Hiervoor in de plaats wil het college de bestaande parkeerplaats achter het voormalige ROC gebouw aanpassen en vergroenen. Ook wil het college de parkeerplaatsen aan de Martinetsingel meer gebruiken door vergunninghouders hier te laten parkeren.

Informatiebijeenkomst

In maart of april organiseren wij een inloopbijeenkomst voor betrokken bewoners, organisaties en ondernemers. Tijdens de inloop presenteren we het schetsontwerp op basis van eerdere bijeenkomsten. Wanneer we deze bijeenkomst organiseren, maken we later bekend.