Start restauratie Walburgiskerk

Wethouder René Sueters en Annelies van der Kolk, voorzitter van de Stichting Oude Gelderse Kerken, gaven 7 februari het officiële startsein voor de restauratie van de Walburgiskerk. Zij lieten met een katrol een zerk weer op zijn plaats zakken. Het archeologisch onderzoek is inmiddels afgerond. Door de restauratie wordt het functionele gebruik van de kerk verbeterd.

De Walburgiskerk kan voortaan het hele jaar worden gebruikt. Ook in de koude wintermaanden. Het doel is het jaar rond meer bezoekers te trekken met een uitgebreider evenementenaanbod, zoals concerten, lezingen, erediensten en congressen. Het ’s Gravenhof moet hét culturele plein van Zutphen worden en de culturele trekpleister van de regio. De openstelling van de kerk is daarin een belangrijke stap.

De werkzaamheden zijn opgedeeld in 2 fasen.

Vloerverwarming en Angelustoren

De 1e fase bestaat uit de aanleg van vloerverwarming en restauratiewerkzaamheden aan de Angelustoren en het met lei bedekte dak. In het voorjaar moet de 1e fase gereed zijn.

Onder de nieuwe vloer in het middenschip en in een deel van het koor en de zuidertransept komt vloerverwarming.

De Angelustoren is in 1729 op het dak van het hoogkoor gebouwd. Deze toren belast de eikenhouten kapconstructie teveel. Na bijna 300 jaar overbelasting begint deze te zuchten onder het gewicht. Architect, constructeur en aannemer hebben een constructieve oplossing gevonden om dit aan te pakken.

Eén van de 17 dakkappen is verkeerd gedekt en moet opnieuw worden gedaan in “Oud-Duitse dekking”. Het lei- en loodwerk wordt hersteld of vernieuwd. Er worden meteen nieuwe veiligheidshaken aangebracht voor werkzaamheden in de toekomst. De kerkbanken zijn verkocht en de verhoging waarop zij stonden is verwijderd.

Voor deze fase heeft de stichting substantiële financiële bijdragen ontvangen van onder andere de provincie Gelderland, Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Dioraphte en de Protestantse Gemeente Zutphen.

Nieuwe entree

Daarna krijgt de kerk een nieuwe entree. Voor het toenemende gebruik van de kerk is het namelijk gewenst de toegangsdeuren onder de toren als hoofdingang te gebruiken.

Het hele torenportaal wordt ingericht als tochtportaal. Met minimale bevestigingspunten en veel glas wordt zo min mogelijk afbreuk gedaan aan de monumentale architectuur. Omdat de deuren tegen een behoorlijke winddruk moeten kunnen, is gekozen voor elektrische schuifdeuren van “buitenkwaliteit”.

Bij de nieuwe entree komen ook het winkeltje, de toiletgroep en de pantry. Voor de realisatie van deze nieuwe entree stelt de gemeente Zutphen € 100.000 beschikbaar.

Startschot

Na de officiële handeling konden de genodigden van de gemeente en de Stichting Oude Gelderse Kerken de plannen, en vooral ook het bijzondere archeologische werk, bekijken.

De starthandeling

Met de zerk terugplaatsen gaven voorzitter Annelies van der Kolk en wethouder René Sueters het startsein voor restauratiewerkzaamheden in de Walburgiskerk. (foto Patrick van Gemert)

Michel Groothedde geeft toelichting

Stadsarcheoloog Michel Groothedde vertelt de genodigden over de ruim 250 unieke munten uit 1400-1830 die gevonden zijn bij het archeologisch onderzoek in de kerk. (foto Patrick van Gemert)