Nieuwjaarsspeech burgemeester Annemieke Vermeulen

Welkom inwoners en ondernemers uit Warnsveld en Zutphen,

De klok lijkt te zijn teruggedraaid; we zijn weer terug in de Burgerzaal na een geslaagd uitstapje naar de Hanzehof waar we de laatste twee jaar ons nieuwjaarsfeest hebben gehouden. Dit jaar wilden we het eenvoudiger: back to basic bij duurzaamheidscentrum de Kaardebol. Met stoere laarzen en winterjas lekker buiten, zodat een nieuwe ondernemer zichzelf op de kaart kon te zetten en ook om de diverse activiteiten op de Kaardebol goed uit te lichten.

Het ontging ons als College niet dat er veel negatieve reacties kwamen op het kostenaspect. Dat vonden wij jammer maar ook begrijpelijk. Daarom hebben wij geluisterd naar wat er leeft en dus staan we hier in onze eigen Burgerzaal met een eenvoudige borrel met bitterbal. En ik ben blij dat u er bij bent. De kwaliteit van de ontmoeting zit tenslotte vooral in de mensen. De ontmoeting staat bij ons voorop. Juist in tijden van verandering is het belangrijk dat je met elkaar het gesprek voert.

De klok lijkt te zijn teruggedraaid als het gaat om de locatie maar de tijd gaat juist heel snel en er verandert veel in de wereld om ons heen en er verandert dus ook veel in Zutphen.

We moeten jullie meenemen in de veranderingen, uitleggen waarom we bepaalde keuzes maken en ook met elkaar kijken hoe we een aantal zaken juist samen kunnen oppakken. Samen met u als inwoner, ondernemer, met het gemeentebestuur, met alle organisaties, met de hele gemeente. 

Ik vind het mooi om te zien dat mensen met ons mee wilden denken over de invulling van de Nieuwjaarsontmoeting. Van sponsoring tot spontane ideeën en suggesties voor de organisatie. Ik vind dat mooi en verheugend. Ik pak de handschoen graag op om deze ontmoeting volgend jaar in deze gedachte te organiseren samen met u.

Het zal niemand zijn ontgaan dat we als gemeente enorm aan het bezuinigen zijn. Dat is noodzakelijk omdat wij jarenlang uit onze reserves hebben geput om te voldoen aan bijvoorbeeld de grote zorgvraag die wij in Zutphen hebben. De zorgvraag is in het hele land onderwerp van gesprek en als Den Haag geen andere keuzes gaat maken kan er alleen maar verschraling optreden. Er is simpelweg te weinig geld voor uitgetrokken. De gemeente kan dit niet alleen oplossen, dus we blijven er alles aan doen om het Zutphense geluid in Den Haag te laten horen.

Naast het noodzakelijke bezuinigen zitten we ook in een fase van verandering. We willen de stap zetten van een intern gerichte gemeente met veel historisch besef naar een gemeente waar we ons openen voor anderen. Openen naar de toekomst. Openen naar nieuwe inwoners, nieuwe werkgelegenheid en ons als Zutphen ook openen voor samenwerking met andere gemeentes zoals Apeldoorn en Deventer. Het herstellen van oude banden en daar maximaal op inzetten is van belang. Het is nodig dat wij ons als Zutphen laten zien als betrouwbare partner. Niets is zo risicovol als alleen komen te staan in een veranderende wereld. Ook de Provincie hebben wij nodig en zij zullen alleen partner worden als Zutphen bereid is zijn plek in te nemen.

Je openen voor een ander, dat lijkt heel normaal in Zutphen. En dan zie je ook de vele talenten die onze gemeente rijk is. Er is zoveel talent in de stad. Ik heb het afgelopen jaar weer zoveel inspirerende ontmoetingen gehad. Bijvoorbeeld met Zoni Weisz en zijn kleindochter Rosan. Zoni heeft in Zutphen gewoond tijdens de oorlogsjaren en is uitgegroeid tot het wereldwijde boegbeeld van de Roma en Sinti, bevolkingsgroepen die massaal werden vervolgd en vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij spreekt overal ter wereld, onder meer bij de Verenigde Naties in New York. Ik hoorde Zoni spreken tijdens een herdenking op Westerbork waar onze stadsgenoot Gerdien Verschoor directeur werd. Ook een bijzonder talentvolle inwoner. Dat gaf mij inspiratie voor een bijzondere herdenking. U weet wellicht dat we dit jaar 75 jaar vrijheid herdenken en vieren. Ik ben erg trots dat Zoni zijn verhaal met ons komt delen op 4 mei. Ook zijn we erin geslaagd een bijzonder requiem ten gehore te laten brengen.

Een andere bijzondere ontmoeting was met internationaal befaamde kunstenaar Jolan van der Wiel. Hij is afkomstig uit Brummen, heeft in Amsterdam gewoond en gewerkt. Hier brak hij door als internationale kunstenaar. Hij maakt kunst met natuurkrachten als wind en regen. Ook ontwerpt hij de nieuwe parfumfles van Issey Miyake. Ik vind het geweldig dat hij zich nu met zijn gezin gevestigd heeft in Zutphen en hij ook zijn atelier hier heeft op de Mars. Ik hoop dat zijn komst aantrekkingskracht heeft op andere betekenisvolle kunstenaars en er zodoende een culturele hotspot ontstaat.

Een andere ontmoeting had ik met Ziggy. Ziggy werd een bekende Nederlander door zijn optreden bij The Voice of Holland. Hij haalde het nieuws ook in de Stentor waarbij Zutphen er niet goed vanaf kwam. Ik heb contact met hem gezocht omdat ik zijn verhaal graag wilde horen. Ziggy is een bijzondere jongen. Hij zong de longen uit zijn lijf op de Schupstoel. Om zichzelf een stem te geven, om gehoord te worden. Toch voelde hij zich bij ons niet voldoende ondersteund om te kunnen zeggen dat hij zich hier heeft thuisgevoeld. Dat raakt mij en daar wil ik iets aan doen.

De ontmoeting met Ziggy heeft mij aan het denken gezet, net als de werkgroep LHBTI+. Ik heb gesprekken gevoerd met twee Russische jongens die hier niet hand in hand durven te lopen, met twee vriendinnen die zich niet vrij voelen hun liefde voor elkaar te tonen. Ik vind dit onbestaanbaar zeker als liberaal denkend mens. Ik wil samen met u van Zutphen een echte regenbooggemeente maken. En dan heb ik het niet over een zebrapad maar over onze cultuur. Iedereen hoort erbij en mag zichzelf zijn. Ik wil nooit meer dat Zutphen in het nieuws komt als intolerante stad. We zijn een Hanzestad waar we al sinds eeuwen afhankelijk zijn van hetgeen van buiten komt. Van buiten de stadsmuren. Iedereen mag zijn plek innemen en moet de kans krijgen zijn of haar talent te ontwikkelen. Iedereen moet de kans krijgen zo ook iets kunnen betekenen voor onze samenleving. Wat zou het mooi zijn dat Zutphen in het nieuws komt als stad waar er voor iedereen ruimte is om een plek te vinden.

Dat maakt het thema diversiteit en inclusie voor mij hét thema van 2020. Alleen als mensen zich thuisvoelen komt er samenwerking op gang. Gaan we dingen met elkaar mogelijk maken, die we alleen niet kunnen. Diversiteit betekent uitgenodigd worden op een feestje, inclusie betekent ten dans gevraagd worden. De ander een stem geven en iets doen met wat we horen. Ik geloof dat wij dat als gemeente Zutphen heel goed kunnen. Anderen een plek geven in ons midden.

Ik zei het al; we zitten in een tijd van verandering. En in tijden van verandering is juist ook onze identiteit belangrijk. We willen allemaal zo prettig mogelijk leven. De wereld waarin wij leven verandert snel en we kunnen het nauwelijks bijbenen. Het beeld van de toekomst verandert steeds. We kunnen ons niet langer vasthouden aan oude rollen en patronen. We moeten om leren gaan met onzekere posities, onduidelijkheden en zaken die vragen om van meerdere kanten bekeken te worden. In die dubbelzinnige wereld moeten we allemaal onze eigen weg vinden, zorgen voor ons eigen geluk en ruimte maken voor de ander, het andere en alles wat er verandert.

We zijn allemaal onderdeel van dezelfde samenleving. We kunnen de gemeente alleen verder ontwikkelen door iedereen een stem te geven, te luisteren, en door iedereen uit te nodigen mee te doen. Met elkaar op te trekken en van elkaar te leren. Als college gaan we het komende jaar actief aan de slag met inclusief Zutphen. We gaan in gesprek met onze horeca, sportclubs en het onderwijs. Er worden nog zoveel mensen niet gezien. Zij staan buiten de kring.

Ik ben burgemeester van Warnsveld en Zutphen, van iedereen in onze gemeente en ik zie het als een uitdaging om inwoners met elkaar te verbinden. Ik zie het als mijn missie om in 2020 overal kringen te maken. Hoe groter we de kring maken, hoe minder ruimte er is voor agressie, populisme en uitsluiting. Ik wil u uitnodigen met mij mee te kijken naar de ander en naar het andere. Zie de verschillen die er zijn en geef de ander een stem. Nodig mensen uit in je kring en erken dat er verschillen zijn die het juist zo de moeite waard maakt. Zutphen kent zoveel paradijsvogels; dat kleurt onze stad! Laten we er samen voor zorgen dat er voor iedereen ruimte is om hand in hand over straat te lopen. Ik ga me inzetten zodat iedereen een gewaardeerde rol kan vervullen en een bijdrage kan leveren op basis van zijn of haar eigen interesses en talenten. Los van je kleur, los van je geloof, je geaardheid, je handicap, je leeftijd. Zutphen maakt graag ruimte voor je. Ik wens iedereen een 2020 waarin we verschillen niet langer als een probleem zien, maar benutten als onbegrensde mogelijkheden!