Poging tot inbraak op netwerk gemeente Zutphen

Maandag 13 januari hebben wij een kwetsbaarheid gerepareerd in ons netwerk. Dinsdag is ontdekt dat er toch een poging tot inbraak is geweest op onze digitale systemen. Wij hebben geen signaal gekregen dat er daadwerkelijk toegang tot onze systemen is verkregen of gegevens zijn gestolen. Om dit zeker te weten, laten wij onderzoek uitvoeren.

Dinsdagavond hebben wij maatregelen genomen om de systemen af te sluiten en weer schoon te krijgen. Op dit moment onderzoeken wij wat er precies is gebeurd en wat de gevolgen zijn. Daarnaast is er overleg met de Informatiebeveiligingsdienst voor Gemeenten voor advies.

De aanval vond plaats op de toegangspoort tot de Citrix-server. Wij werken met Citrix-servers om (thuis) te kunnen werken via telefoon, iPad en laptop. Wij hebben in ieder geval alle maatregelen genomen die Citrix heeft geadviseerd.

Wat betekent dit voor u?

Vooralsnog niks. Wij hebben geen signalen dat bij de inbraak daadwerkelijk gegevens van u of van de gemeente zijn gestolen. Om daar helemaal zeker van te zijn, laten we onderzoek uitvoeren. U hoeft dus niets te doen. Zodra we meer weten, informeren we u op deze website over het onderzoek.

Wat kunt u zelf doen?

Het is en blijft belangrijk om alert te zijn op cybercrime, bijvoorbeeld wanneer u wordt gevraagd om persoonsgegevens zoals uw bankrekeningnummer te geven. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/cybercrime
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude