Zutphen: daar wil ik wonen!

De voorlopige Woonvisie 2019-2024 is klaar en ligt voor inspraak ter inzage van 1 tot 22 februari. In deze voorlopige visie staat hoe Zutphen de komende jaren een goede woongemeente wil zijn, met alle uitdagingen die daarbij komen kijken.

Een fijne, passende en veilige woning voor iedereen in onze gemeente is belangrijk. Tegelijk moeten woningen duurzaam zijn en moet de woningvoorraad passen bij de vraag. Daarom zijn bij het opstellen van de visie ook belangstellende inwoners en een brede afvaardiging van deskundigen betrokken. Om samen het wonen in Zutphen toekomstbestendig te maken.

Zutphen: daar wil ik wonen

Een fijn woonklimaat. Voor Zutphen is dit een van de speerpunten uit het focustraject. Hoe we dat gaan doen staat in de voorlopige Woonvisie ‘Zutphen, daar wil ik wonen!’.

We kiezen ervoor om woningen stap voor stap te verduurzamen. Stap voor stap omdat we het draagvlak voor de energietransitie willen vergroten in plaats van schade toebrengen. We gaan door met het bouwen voor jongeren. Zodat die doelgroep tot 23 jaar ook een goede woning kan vinden in Zutphen. Buurten met voldoende diversiteit zijn aantoonbaar sterker en aantrekkelijker. Grote verschillen tussen wijken zijn onwenselijk, daarom krijgt de aanpak van segregatie prioriteit.

Wethouder Mathijs ten Broeke: ‘Met veel trots presenteer ik deze nieuwe woonvisie. Want met deze plannen krijgen meer mensen een goede kans op de woning die bij hen past. En in deze visie zijn duurzame woningen niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de aanpak van hoge woonlasten. Daarom biedt deze woonvisie vertrouwen en geloof mij, Zutphen, daar wil je wonen!’.

Interactief traject

De visie kwam tot stand in samenspraak met een groot aantal betrokkenen die ieder hun eigen expertise meebrachten. Er is veel onderzoeksmateriaal beschikbaar, bijvoorbeeld over ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw.

In de voorlopige woonvisie is rekening gehouden met het coalitieakkoord, de omgevingswet en de regionale woonagenda van de Cleantech regio. Met deze inhoudelijke kaders onderzochten we, samen met onder andere de woningcorporaties, onze kernvoorraad en de diverse doelgroepen binnen de gemeente.

In diverse sessies organiseerden we gesprekken over wonen in Zutphen: wooncafés. Met raadsleden en vakprofessionals, zoals makelaars, projectontwikkelaars, Platform chronisch zieken en gehandicapten en belangenvertegenwoordigers van huurders. Welke ontwikkelingen en trends zien we, wat betekent dit voor de bevolkingssamenstelling en voor de vraag naar woningen? Welke type woningen hebben we nodig, of juist niet? Tijdens een van de wooncafés hebben we dit ook met belangstellende inwoners besproken.

Reageren op de voorlopige woonvisie

De woonvisie ligt van 1 tot 22 februari ter inzage in het stadhuis en is in die periode in te zien op de pagina Voorlopige beleidsvisie ‘Zutphen: daar wil ik wonen’ woonvisie 2019-2024. Daar leest u ook hoe u op de woonvisie kunt reageren.