Bloemen voor klimaatbestendig coalitieakkoord

Het college van burgemeester en wethouders ontving op 3 juli bloemen van Asje van Dijk, voorzitter van het Gelders Energieakkoord (GEA). GEA analyseerde de coalitieakkoorden van 48 gemeenten op klimaat- en energiebeleid. Zutphen kreeg 18 van de 20 punten en eindigde, samen met Rheden, op de 2e plaats. Gemeente Wageningen kreeg de meeste punten.

Uit de analyse blijkt dat Zutphen een breed en ambitieus coalitieakkoord heeft op duurzame energie en klimaatbeleid. Er is een sterke keuze voor een windpark bij de Mars en een stevige inzet op de (aard)gastransitie. Zutphen is de enige gemeente die durft te benoemen dat het in 2030 energieneutraal wil zijn. Er spreekt veel overtuiging uit het coalitieakkoord. Positief is ook de samenwerking rond cleantech, lokaal en in de regio, en de samenwerking en interactie met inwoners en bedrijven.

Waar Zutphen minder goed op scoorde was dat klimaatadaptatie niet benoemd is, net als de concrete opgave in energiebesparing/duurzame opwekking.

Asje van Dijk overhandigt bloemen aan Harry Matser

Wethouder Harry Matser, die de bloemen in ontvangst mocht nemen, gaf aan dat alle collegeleden meegaan met de duurzaamheidsopgave. Dat maakt de ambities ook realistisch. Maar het is een geweldige opgave: energieneutraal in 2030. Er zijn al mooie voorbeelden, zoals de inwoners die zich hebben verenigd in ZutphenEnergie. Of de contacten met de bedrijven via het Cleantech Center. Want we kunnen het als gemeente niet alleen.