Camera's Leesten weer actief

Nu de verbouwing van de Hubo klaar is, worden de camera's bij de Leestenseweg/Marga Klompélaan per 1 augustus weer ingeschakeld. Doorrijden mag alleen voor mensen met een ontheffing.

De camera's waren vanaf april uitgeschakeld, speciaal voor het bouwverkeer. Ook ander verkeer heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Dit heeft geleid tot overlast bij omwonenden.

Nu de verbouwing voorbij is worden de camera's per 1 augustus weer ingeschakeld. Het doorrijverbod geldt dus weer. De camera’s registreren overtredingen.