Gesprek over Regionale Energiestrategie hervat na pauze door coronacrisis

Afgelopen jaar hebben zeven gemeenten, waterschappen en provincie Gelderland samen met bedrijven, inwoners, netbeheerder en maatschappelijke organisaties in de Cleantech Regio samen gewerkt aan de Concept Regionale Energiestrategie (RES). In maart 2020 was de Concept RES klaar. De volgende stap was het bespreken van de Concept RES met bewoners en volksvertegenwoordigers. Door de coronacrisis was het niet mogelijk om bijeenkomsten op persoonlijke en interactieve manier aan te gaan. Daarom werd gezamenlijk besloten het proces stil te leggen. Vanaf 1 augustus ziet de Cleantech Regio weer mogelijkheden het gesprek aan te gaan. Dankzij de inzet van digitale hulpmiddelen in combinatie met bijeenkomsten kunnen meer mensen dan ooit meepraten, -denken en -doen.

Bijeenkomsten Concept RES gemeente Zutphen

In september organiseren wij twee inwonersavonden. U krijgt dan verdere uitleg over de Concept RES en u kunt in gesprek met onder andere de gemeente en de regio. Eerder wilden wij vóór de zomervakantie een aantal bijeenkomsten organiseren, maar vanwege de coronamaatregelen was dit helaas niet mogelijk. Wethouder Harry Matser: “Ik vind het belangrijk dat inwoners kunnen meepraten over de plannen in onze gemeente. Helaas moest er door de beperkingen ook een streep door onze geplande bijeenkomsten. Daarom ben ik blij dat we in september met elkaar in gesprek kunnen en dat het organiseren van bijeenkomsten op locatie weer mogelijk is.” De definitieve data van de bijeenkomsten in september maken wij zo snel mogelijk bekend.

Concept RES

In de Concept RES is beschreven waar, waarom en hoe we in onze regio in de komende jaren met energie uit wind en zon een forse vermindering van CO2 willen realiseren. Op het digitaal RES-platform vindt u de complete Cleantech Regio Concept RES. Ook staan hier binnenkort alle data en mogelijkheden om mee te praten. Alle gemeenten bieden de mogelijkheid om een reactie te geven, zowel tijdens een van de vele bijeenkomsten, als via het digitaal RES-platform. De gesprekken en (digitale) bijeenkomsten hierover zijn van 1 augustus tot begin 2021. Deze zijn bedoeld om reacties op te halen op de Concept RES. Deze reacties worden regionaal verwerkt en waar mogelijk meegenomen in de definitieve RES. 

Een duurzame samenleving in een duurzaam landschap

Vlak voor 1 juli 2021 zullen de zeven gemeenteraden in onze regio over de definitieve RES besluiten: het stappenplan waarmee we in onze regio de overgang maken naar schone energie. De definitieve RES is gericht op de productie van duurzame energie door zon en wind. Ook gaat de RES in op warmte. Dat gaat een grote impact hebben op ons leven en op onze leefomgeving. Onze regio is een heel mooi stukje Nederland, waar we voorzichtig mee om willen en moeten gaan. De definitieve RES bieden we als regio aan het Rijk aan op 1 juli 2021. Samen met de definitieve energiestrategieën van de andere 29 energieregio’s moet dat leiden tot bijna de helft minder CO2-uitstoot in 2030. Iedere twee jaar wordt de Regionale Energie Strategie opnieuw bekeken, tegen het licht van de laatste technische ontwikkelingen en maatschappelijke inzichten.

Wij zijn de Cleantech Regio

De Cleantech Regio is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, ondernemers en onderwijs in onze regio. Voor de RES wordt in de Cleantech Regio samengewerkt door de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel, netbeheerder Liander en de Strategische Board van de Cleantech Regio. Gemeente Deventer doet mee in de Regionale Energie Strategie West-Overijssel.