Regionale samenwerking voor erfgoededucatie

Om erfgoededucatie in het basisonderwijs van de regio Lochem en Zutphen te stimuleren, gaan de gemeenten Lochem en Zutphen en Muzehof, Centrum voor Kunsten, samenwerken. Vertegenwoordigers van de Muzehof, de gemeenten, scholen en het cultuur- en erfgoedveld tekenden hiervoor woensdagmorgen 11 juli een intentieverklaring.

Ondertekening intentieverklaring

Foto: Muzehof. Op de foto: Evelien Legtenberg, cultuur en erfgoed gemeente Lochem (links), Lisette Lagerweij, directeur Muzehof (midden), Hendrik Haafkens, boegbeeld erfgoed gemeente Zutphen (rechts)

Omdat er vraag is naar meer maatwerk op scholen, meer samenwerking tussen erfgoedpartners en een betere balangs tussen het erfgoedaanbod en het onderwijs, wil De Muzehof in het najaar van 2018 het erfgoedaanbod gaan verbreden en verbeteren. Dit doet de Muzehof samen met een aantal erfgoedinstellingen en Erfgoed Gelderland. Er is een gezamenlijke subsidieaanvraag opgesteld richting het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Doorlopende leerlijn

De lokale erfgoedpartijen willen voor het basisonderwijs lessen ontwikkelen van goede kwaliteit. Zij streven naar een breed en divers aanbod. Alle lessen bij elkaar vormen een doorlopende leerlijn. Hierbij is ruimte voor persoonlijke invulling van de scholen. Het project maakt gebruik van de website van reizenindetijd.nlvan Gelders Erfgoed.

De Muzehof: logische partner

Scholen, gemeenten en erfgoedinstellingen vinden de Muzehof de logische partner voor erfgoededucatie in de regio. De Muzehof gaat daarom het project leiden. De Muzehof is dé ontmoetingsplek voor kunst- en cultuureducatie in de regio Zutphen en Lochem. Er is een balie Cultuur & School en de Muzehof heeft veel ervaring met projectaanvragen en als begeleider en ontwikkelaar.