Juni

 • WALHALLAb krijgt tijdelijk onderdak in Waterstraat

  28 juni 2018

  WALHALLAb en gemeente Zutphen zijn overeengekomen dat de leer- en werkplaats tot 31 december 2018 een deel van het gemeentelijke pand in de Waterstraat 33 gaat huren. Daarnaast ontvangt WALHALLAb een eenmalige subsidie voor verdere professionalisering.

 • Landelijke Geschiedenis Quiz naar Zutphen

  26 juni 2018

  De Landelijke Geschiedenis Quiz voor scholieren is volgend jaar in Zutphen. Scholen uit het hele land doen hier aan mee. Op 16 maart 2019 is de finale in de Burgerzaal.

 • Ondersteuning Werk en Inkomen per 1 januari bij de gemeente

  19 juni 2018

  Vanaf 1 januari stopt de gemeenschappelijke regeling Het Plein. Vanaf volgend jaar gaan de gemeenten Zutphen en Lochem de ondersteuning op het gebied van werk en inkomen aanbieden in hun eigen gemeente. Voor Zutphen geldt dit ook voor diverse zorgtaken die Het Plein nu uitvoert. Tot 1 januari voert Het Plein gewoon zijn huidige taken uit en verandert er dus niets voor inwoners en werkgevers. Beide colleges besloten dit dinsdag 12 juni. Eind 2017 spraken zij al het voornemen uit om te stoppen met Het Plein.

 • Hoge score bij onderzoek dienstverlening en regeldruk

  07 juni 2018

  Gemeente Zutphen scoort goed bij een mysteryguest traject van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hiermee bracht het Ministerie de kwaliteit van de dienstverlening van gemeenten aan ondernemers in kaart. Via een steekproef zijn 160 gemeenten onderzocht. Zij kregen 15 telefonische vragen en 5 vragen per e-mail.

 • Nieuwe tarieven en overeenkomst huishoudelijke zorg

  07 juni 2018

  De Zutphense gemeenteraad heeft in januari en februari besluiten genomen over de toekomst van de huishoudelijke zorg. Het doel was om de zekerheid voor de huishoudelijke hulpen te vergroten en de zorg dichtbij huis te kunnen organiseren. Er zijn nu nieuwe tarieven afgesproken voor de huishoudelijke zorg. Vanaf 1 september sluiten we nieuwe overeenkomsten met aanbieder van huishoudelijke zorg.

 • Verlichting krijgt een opfrisbeurt

  04 juni 2018

  Heeft u de nieuwe verlichting in de Zuidwijken al gezien? Sinds oktober 2017 vervangen we een groot aantal lichtmasten en armaturen in de Zuidwijken en Noordveen. Zo zorgen we voor de veiligheid en duurzaamheid van de stad. Er schijnt nu mooi licht ‘s avonds in de straten van Zuidwijken.