Juni

 • Bestrijding eikenprocessierups

  27 juni 2019

  De eikenprocessierups veroorzaakt dit jaar veel overlast. Wij bestrijden de eikenprocessierups op verschillende manieren. Bomen op plekken waar veel mensen langskomen, zoals woonwijken en scholen, behandelen wij als eerste.

 • In augustus starten nieuwe vervoerders in Zutphen

  26 juni 2019

  Per 1 augustus zijn Noot en TCR de nieuwe vervoerders voor het leerlingen-, jeugdwet en Wmo-dagbestedingsvervoer. Sinds augustus 2017 voerde PlusOV deze taak uit. Wij besloten in november 2018 het vervoer niet meer door PlusOV uit te laten voeren. De regionale vervoerscentrale blijft het vraagafhankelijk vervoer (voorheen regiotaxi) uitvoeren voor Zutphen. Gebruikers, ouders, verzorgers en scholen worden geïnformeerd over de nieuwe vervoerders.

 • Omwonenden delen mee in winst windpark IJsselwind

  21 juni 2019

  Hoe wordt de winst van de drie beoogde windturbines van het Waterschap Rijn & IJssel en IJsselwind gedeeld met de omgeving? Over die vraag zijn alle betrokken partijen het op hoofdlijnen eens geworden. Direct omwonenden krijgen een individuele financiële vergoeding. Daarnaast ontvangen de Dorpsraad Eefde en de wijkteams Noordveen en Noorderhaven jaarlijks een bijdrage vanuit het windpark. Dat is het resultaat van gesprekken met het Bewonersplatform en de Omgevingsadviesraad die speciaal voor dit windplan zijn opgericht.

 • Buurtsportcoach helpt inwoners met beperking met sporten en bewegen

  25 juni 2019

  Wij en vijf andere gemeenten uit de Stedendriehoek willen sporten en bewegen voor mensen met een beperking makkelijker maken. Lokale buurtsportcoaches en een regiocoach gaan mensen met een beperking ondersteunen en stimuleren om te bewegen en sporten.

 • Gaat u op vakantie? Voorkom dan woninginbraak

  19 juni 2019

  De vakantieperiode is in aantocht. Een fijne tijd om er even tussenuit te gaan. Het is ook een tijd waarin inbrekers vaak toeslaan. De politie doet er samen met de gemeente en woningcorporaties veel aan om inbraak te voorkomen. Maar wat kunt u zelf doen?

 • Groen licht voor Zonnepark Revelhorst

  17 juni 2019

  Tot vorige week bestond de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst bij de Raad van State. Er is geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Dat betekent dat er groen licht is voor het realiseren van Zonnepark Revelhorst.

 • Omgewaaide bomen of losse takken door stormschade

  05 juni 2019

  Pas op! Ga niet onder bomen staan waarin nog loshangende takken of gescheurde takken hangen. De grootste stormschade is in het centrum, van de Deventerweg tot de voetbalvelden in De Hoven. Ook in de wijk Noordveen is veel schade.

 • Voorontwerp Omgevingsplan Landelijk Gebied

  04 juni 2019

  Het voorontwerp Omgevingsplan Landelijk Gebied ligt vanaf 7 juni ter inzage. Wij nodigen alle inwoners uit een reactie te geven op dit plan. Alle inspraakreacties helpen om het Omgevingsplan verder vorm te geven. Op dinsdag 11 juni van 16 uur tot 21 uur is er een informatiemarkt in de kantine van FC Zutphen. Wethouder Laura Werger en deskundigen zijn aanwezig en kunnen vertellen wat het omgevingsplan Landelijk gebied voor iemand (en zijn of haar perceel) betekent.