Bestrijding eikenprocessierups

De eikenprocessierups veroorzaakt dit jaar veel overlast. Wij bestrijden de eikenprocessierups op verschillende manieren. Bomen op plekken waar veel mensen langskomen, zoals woonwijken en scholen, behandelen wij als eerste.

Bestrijding

Wij bestrijden de eikenprocessierups op verschillende manieren:

  • Gebruik van nematoden. Dit zijn hele kleine wormpjes die de eikenprocessierups van binnenuit opeten.
  • Wegzuigen van nesten. Vanwege de grote overlast halen wij eerst de nesten weg op plekken waar veel mensen in aanraking kunnen komen met de rups.
  • Inzaaien van speciale mengsels en een mengsel van bloembollen. Dit trekt natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan, zoals de koolmees, gaasvlieg en sluipwespen.

Wat kan ik zelf doen?

Heeft u eikenprocessierupsen in uw tuin? Haal deze dan niet zelf weg, maar schakel een gespecialiseerd bedrijf in om de rupsen te verwijderen.

Ziet u in de gemeente bomen met de eikenprocessierups? Dan kunt u via onze website een Melding Openbare ruimte maken. Let op! Vanwege het grote aantal meldingen kunnen we niet alle nesten weghalen. We behandelen eerst de bomen op plekken waar veel mensen langskomen, zoals in de buurt van woningen en speeltuinen.

Gezondheidsklachten voorkomen

Contact met de haartjes van de rups kan gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. De brandharen kunnen zorgen voor allergische reacties, zoals jeuk, huiduitslag, pijnlijke ogen en benauwdheid. Blijf uit de buurt van besmette bomen om klachten te voorkomen en raak de rupsen of nesten nooit zelf aan. Daarnaast is het belangrijk om uw hals, armen en benen te bedekken wanneer u een natuurgebied ingaat.

Bent u toch in aanraking gekomen met de rups? Dan verdwijnen de klachten meestal binnen twee weken. Neem altijd contact op met uw huisarts als u ernstige gezondheidsklachten heeft.

Meer informatie

Op de website oakie.info vindt u meer informatie over de eikenprocessierups, gezondheidsklachten en wat u tegen de rups kunt doen.

Kaart met eikenbomen in de gemeente

Bekijk op de kaart de locaties waar eikenbomen in onze gemeente staan en waar de eikenprocessierups kan voorkomen.