In augustus starten nieuwe vervoerders in Zutphen

Per 1 augustus zijn Noot en TCR de nieuwe vervoerders voor het leerlingen-, jeugdwet en Wmo-dagbestedingsvervoer. Sinds augustus 2017 voerde PlusOV deze taak uit. Wij besloten in november 2018 het vervoer niet meer door PlusOV uit te laten voeren. De regionale vervoerscentrale blijft het vraagafhankelijk vervoer (voorheen regiotaxi) uitvoeren voor Zutphen. Gebruikers, ouders, verzorgers en scholen worden geïnformeerd over de nieuwe vervoerders.

Vanaf 1 augustus voert Noot het vervoer uit buiten Zutphen en TCR binnen de gemeente. Noot en TCR verzorgen zowel de planning als het vervoer. De vervoerders ontvangen de gegevens van de ongeveer 300 reizigers die nu nog via PlusOV reizen. De reizigers worden vervolgens ingepland in routes. Hierbij wordt rekening gehouden met bijzonderheden en het eventuele gebruik van rolstoel. De reizigers ontvangen een informatiepakket van de vervoerder en wat ze kunnen verwachten. De chauffeur neemt kort voor het daadwerkelijke vervoer contact op met de ouders/verzorgers en leerling. De overige reizigers worden per brief geïnformeerd wanneer en hoe laat ze worden opgehaald.

Aanbesteding

Begin 2019 is het leerlingen-, jeugdwet en Wmo-dagbestedingsvervoer aanbesteed voor de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Kort voor de definitieve gunning heeft een vervoerder een kortgeding aangespannen tegen de uitslag van de aanbesteding. Na overleg richt het bezwaar zich alleen nog op het vervoer in een deel van de gemeente Apeldoorn. Hierdoor heeft het kort geding geen betrekking meer op de gemeente Zutphen, waardoor de gunning aan de vervoerders Noot en TCR definitief is geworden.