Nieuwe tarieven en overeenkomst huishoudelijke zorg

De Zutphense gemeenteraad heeft in januari en februari besluiten genomen over de toekomst van de huishoudelijke zorg. Het doel was om de zekerheid voor de huishoudelijke hulpen te vergroten en de zorg dichtbij huis te kunnen organiseren. Er zijn nu nieuwe tarieven afgesproken voor de huishoudelijke zorg. Vanaf 1 september sluiten we nieuwe overeenkomsten met aanbieder van huishoudelijke zorg.

Nieuwe tarieven

De nieuwe tarieven hebben we samen met de aanbieders bepaald. Na een 1e overleg met aanbieders in maart 2018 hebben de aanbieders in een rekentool hun kostprijsberekening gedeeld. Na een 2e bijeenkomst hebben wij de rekentool aangepast en konden aanbieders opnieuw reageren. De aanbieders zijn positief over dit open proces van tarief uitvraag.

De tarieven van de gemeente aan de zorgaanbieders worden voor Huishoudelijke Hulp 1 (HZ1) € 25,80 per uur en voor Huishoudelijke Hulp 2 (HZ2) € 28,80 per uur. Deze tarieven hanteren we met terugwerkende kracht vanaf april 2018.

Nieuwe overeenkomst

Vanaf 1 september sluiten we nieuwe overeenkomsten met aanbieders van huishoudelijke zorg. Deze overeenkomsten gelden voor 3 jaar. Samen met de aanbieders werken we de aankomende 3 jaar aan een innovatieagenda: om innovatie te bevorderen en kwaliteit van zorg hoog te houden. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van werknemerscoöperatie(s). We willen dat na afloop van de overeenkomst de huishoudelijke zorg wordt uitgevoerd door één of meerdere werknemerscoöperatie(s). De wensen en behoefte van huishoudelijke medewerkers en bewoners staan hierbij uiteraard voorop.

Klankbordgroep cliënten

De cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen, ontvingen eind april een brief met informatie over de nieuwe overeenkomsten. Daarbij kregen zij ook de uitnodiging om deel te nemen aan een klankbordgroep. In deze groep kunnen zij ervaringen uitwisselen en verbeterpunten rondom de huishoudelijke hulp bespreken. De klankbordgroep gaat binnenkort van start.

Planning

Nu de overeenkomsten en tarieven bekend zijn, is de inschrijving voor de aanbieders gestart.

Tussen 23 en 30 juli wordt bekend gemaakt met welke zorgaanbieders wij een overeenkomst aangaan.