WALHALLAb krijgt tijdelijk onderdak in Waterstraat

WALHALLAb en gemeente Zutphen zijn overeengekomen dat de leer- en werkplaats tot 31 december 2018 een deel van het gemeentelijke pand in de Waterstraat 33 gaat huren. Daarnaast ontvangt WALHALLAb een eenmalige subsidie voor verdere professionalisering.

Waterstraat

Naar verwachting kan WALHALLAb begin juli zijn intrek nemen in het pand aan Waterstraat 33. Wij verhuren het pand tot eind 2018. WALHALLAb regelt onder meer de aanvraag voor de bestemmingswijziging (kruimelregeling) en zorgt ervoor dat er samen met de gemeente afstemming plaatsvindt met de buurt.

Samenhangende aanpak jeugd

Het college van burgemeester en wethouders heeft ook besloten een eenmalige subsidie toe te kennen aan WALHALLAb van € 40.000 voor de rest van 2018. De gemeente wil met organisaties die zich inzetten voor de jeugd een samenhangend plan maken. Hiermee willen we bereiken dat het aanbod van de verschillende organisaties goed op elkaar aansluit en de verschillende organisaties meer gaan samenwerken.

Het team van WALHALLAb werkt hier graag aan mee. Om voor de subsidie in aanmerking te komen is WALHALLAb een stichting geworden. Het team werkt verder aan de kwaliteitseisen die in april zijn opgesteld en in samenspraak met de gemeente zijn ondertekend.

Het WALHALLAb is een unieke leer/werkplaats voor jongeren. Het heeft zowel op onderwijskundig, als op sociaal-maatschappelijk terrein eervolle prijzen gewonnen.