Bijzonder onderzoeksrapport Warnsveld

Maandag 12 maart om 15.00 uur ontvangt wethouder René Sueters in de Martinuskerk in Warnsveld een bijzonder onderzoeksrapport. Het rapport over dorpsvorming is van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Universiteit van Amsterdam. In het rapport staan 4 studies centraal: de dorpen Someren, Limmen, Kerk-Avezaat (Buren) en Warnsveld.

De onderzoeken zijn gedaan in het kader van 'de Oogst van Malta'. Hierin wordt onderzocht hoeveel we weten over het ontstaan van onze dorpen na ruim 15 jaar ‘Malta’onderzoek. Dit is archeologisch onderzoek dat voortkwam uit de wetgeving naar aanleiding van het verdrag van Malta.

Warnsveld 'best onderzochte dorp'

In het onderzoek staan 4 case studies centraal: de dorpen Someren, Limmen, Kerk-Avezaat (Buren) en Warnsveld. ‘Ons’ dorp Warnsveld komt wel heel goed uit de verf en stiekem kunnen we spreken van het best onderzochte dorp van Nederland.

Naar foto-album proefsleuvenonderzoek Warnsveld 2007

Foto's van proefsleuvenonderzoek in Warnsveld in 2007. De foto's bekijken in foto-album.

Compliment voor aanpak archeologiebeleid

De onderzoekers concluderen ook dat de aanpak van archeologiebeleid zoals in de gemeente Zutphen leidt tot echte kenniswinst. En dat de marktwerking, zonder structurele kennis en synthese binnen gemeentes, nauwelijks resultaat heeft om te begrijpen hoe onze dorpen zijn ontstaan.

Aanbieding rapport

Voorkant rapportDe onderzoekers willen daarom de publicatie in Warnsveld aanbieden aan de wethouders van de betrokken gemeenten. Naast onze wethouder René Sueters zijn dat wethouders van Limmen/Castricum en Someren en de burgemeester van Buren (Kerk-Avezaat).

Eén van de onderzoekers, Johan Verspay van de UvA, zal een toelichting geven op het onderzoek. Na afloop is er een hapje en drankje. Heeft u interesse in het rapport? U bent van harte welkom om de presentatie bij te wonen.

Titel rapport

De volledige titel van het rapport is:

Verspay, J.P.W. , A.M.J.H. Huijbers, H. van Londen, J. Renes, J. Symonds 2017: Village Formation in the Netherlands during the Middle Ages (AD 800 – 1600). An assessment of recent excavations and a path to progress, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 56).