Nieuwe beheerder Waterkracht

Vanaf 1 juli neemt Hotspot Hutspot de exploitatie van wijkcentrum Waterkracht over. Het contract met Perspectief Zutphen loopt per die datum af. De afgelopen periode is samen met wijkbewoners, gebruikers en andere partijen gezocht naar een passende invulling van het centrum. Met als uitkomst de exploitatie door Hotspot Hutspot. Het college heeft hiermee ingestemd voor een periode tot 1 juli 2020.

Wensen uit de wijk

Eind vorig jaar is samen met belanghebbenden onderzocht welke wensen er zijn voor de activiteiten in Waterkracht. De belangrijkste uitkomsten waren: toegankelijkheid, meer gebruik van de keuken en activiteiten voor jongeren. Er zijn daarna verschillende initiatieven ontstaan en onderzocht. Uiteindelijk is gekozen voor Hotspot Hutspot als nieuwe partij die de exploitatie vorm gaat geven.

Restaurant

Hotspot Hutspot wil, met dagbesteding, het restaurant en de keuken fors uitbreiden. Vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan de maaltijden bereiden. Iedereen is welkom in het restaurant. Mensen van diverse leeftijden, culturen en situaties kunnen elkaar daar ontmoeten.

Activiteiten in Waterkracht

Gebruikers en vrijwilligers van Waterkracht en bewoners gaven aan dat ze alle bestaande activiteiten zoveel mogelijk wilden behouden. De organisatie van Hotspot Hutspot is het hiermee eens en de plannen bieden hier dan ook alle ruimte voor.

Met de komst van Hotspot Hutspot blijft Waterkracht het bruisend hart van de wijk, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners waar allerlei activiteiten voor en door bewoners plaatsvinden. Ook de verbinding tussen wijkprofessionals en het wijkcentrum blijft behouden.