Organisaties verdelen subsidiepot

De manier waarop wij subsidies aan veel organisaties verlenen, is veranderd. Wij bepalen niet alleen hoeveel een organisatie krijgt en waaraan ze het geld besteden. Dat doen we nu samen met de organisaties en inwoners in zogenoemde ‘thematafels’. In 2018 zijn we hiermee begonnen.

In Zutphen en Warnsveld zijn veel organisaties die zorg en ondersteuning geven aan inwoners. Tot 2018 vroegen deze organisaties, los van elkaar, bij ons subsidie aan. Daar is in 2019 een eind aan gekomen.

Samen, volledig en efficiënt

We vroegen deze organisaties om samen te werken. Om samen (met elkaar en de inwoners) een plan te maken en samen het subsidiegeld te verdelen. Door te overleggen met elkaar wordt het subsidiegeld efficiënt gebruikt. Het aanbod van zorg en ondersteuning aan inwoners zal zo volledig zijn en niet dubbel gebeuren.

De organisaties werken samen met inwoners in thematafel-bijeenkomsten aan plannen. Op 14 februari was de laatste bijeenkomst met organisaties en inwoners die zich bezighouden met opvoeden en opgroeien. De vijf thematafels hebben hun plannen ingeleverd.

Wennen aan de nieuwe werkwijze

De nieuwe werkwijze is voor ons en voor organisaties en inwoners even wennen. Deze manier vraagt van organisaties om verder te kijken dan hun eigen organisatie. Het gaat om goede zorg voor de inwoners van Zutphen en Warnsveld.