Reactie naar aanleiding van berichtgeving rapport Rijnconsult

In de media is het beeld ontstaan dat er 'banen op de tocht staan' bij de gemeente Zutphen. Wij geven hier graag een reactie op.

Het bureau Rijnconsult heeft onderzoek gedaan naar mogelijke kostenbesparingen in de domeinen Bedrijfsvoering en Fysiek binnen de gemeente. Over dit onderzoek is een rapport naar het college gestuurd. Zowel het college als Rijnconsult zelf zijn van mening dat dit rapport nog onvoldoende concrete maatregelen oplevert. Er is dus nog aanvullend onderzoek nodig om wel tot concrete maatregelen te komen. Toch is dit rapport, dat feitelijk een tussenstap is, openbaar gemaakt. Want dat is wat inwoners en de gemeenteraad van ons mogen verwachten.

Daarop hebben lokale media vragen gesteld over de conclusies in het rapport. Deze vragen gingen met name over de formatie: hoeveel medewerkers heeft Zutphen in vergelijking met andere gemeenten, gaan er banen verdwijnen? Op die vragen hebben we geantwoord dat dit nu nog niet aan de orde is, zeker niet op basis van dit rapport.

Helaas is in de media toch het beeld ontstaan dat er ‘banen op de tocht staan’ bij de gemeente Zutphen.

Als gemeente vinden we het belangrijk om transparant te zijn over hoe wij werken aan onze financiële positie. Daarom delen we zoveel mogelijk informatie. Ook dit rapport, hoewel dat nog niet ‘rijp’ is om besluiten op te baseren. Al onze medewerkers zijn op de hoogte van het feit dat we er financieel slecht voor staan en dat we met man en macht bezig zijn om financieel gezond te worden. Dit kan uiteindelijk effect hebben op de taken of de formatie.

We vinden het jammer dat media juist dit punt rondom formatie, dat nog meer onderzoek nodig heeft, benadrukken. Vandaar deze aanvullende toelichting.

De medewerkers van de gemeente zullen geïnformeerd worden over de aanvullende stappen.