Scholen worden groener

Wij stellen aan iedere school in Zutphen 10.000,- beschikbaar voor het verduurzamen van het gebouw. De scholen mogen zelf bepalen hoe dit budget het beste besteed wordt, als het maar bijdraagt aan een duurzamere huisvesting.

Projectgroep

Voor scholen en schoolbesturen kan het lastig zijn om goed te overzien wat de beste keuze is in het verduurzamen van het schoolgebouw. Daarom is er ter ondersteuning een projectgroep opgericht. Hierin werken WALHALLAb, technisch installatie bureau Kimenai en wij samen. Zo komt er per gebouw een plan met daarin een voorstel van maatregelen die leiden tot de meeste energiebesparing. De meeste schoolinstellingen in Zutphen willen meedoen. Het geld dat de gemeente verdeelt over de scholen, is door de provincie beschikbaar gesteld.

Eerste screening

Bij de eerste twee gebouwen is inmiddels een screening geweest. Uit de eerste screening blijkt dat door het aanpakken van voor de hand liggende zaken, zoals de verlichting en de verwarming, al voor 19.000 kWh per jaar op het energieverbruik van het gebouw van de Lea Dasbergschool kan worden bespaard. Dit is enorm. Wethouder Harry Matser zet op 14 maart het project in het zonnetje geeft een gastles over duurzaamheid op de Lea Dasbergschool.

NL Doet

Op zaterdag 16 maart, tijdens de landelijke NL Doet-dagen gaan teams met leerlingen het schoolgebouw aan van het Kindcentrum Lea Dasberg verduurzamen. Op deze dag worden. 545 lampen vervangen, diverse lamp armaturen aangepast en er wordt folie achter de verwarmingselementen aangebracht. Hierdoor neemt het energieverbruik drastisch af.