Uitslag verkiezingen

Het centraal stembureau in Zutphen stelde vandaag de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vast.

Partij

Aantal stemmen

Aantal zetels 2018

Aantal zetels 2014

Burgerbelang Zutphen Warnsveld

2496

4

5

SP (Socialistische Partij)

3082

4

5

Democraten 66 (D66)

2316

3

4

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

2784

4

3

GROENLINKS

3712

5

3

STADSPARTIJ Zutphen Warnsveld

1366

2

3

VVD

2110

3

3

CDA

1489

2

2

ChristenUnie

831

1

1

BewustZW

906

1

-

 

Verkiezingsopkomst

37.535 kiesgerechtigden konden hun stem uitbrengen. Er waren 26 stembureau's. In totaal brachten 21.092 kiezers hun stem uit. Dat betekent een opkomstpercentage van 56,7 %. In 2014 lag dat percentage op 56,6%.

Proces-verbaal vaststelling uitslag Gemeenteraadsverkiezingen Zutphen (pdf)

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen per kandidaat (excel)

Telling Gemeenteraadsverkiezeingen (excel)

Telling Referendum (excel)

Benoeming raadsleden

De vertrouwenscommissie die het onderzoek naar de geloofsbrieven van de 29 benoemde raadsleden uitvoert, komt maandag middag bijeen. Tijdens deze laatste vergadering van de oude raad wordt onderzocht of de gemeenteraadsverkiezingen rechtmatig zijn verlopen en of de geloofsbrieven worden aangenomen. Op donderdag 29 maart 2018 worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd en leggen de eed of  belofte af.

Uitslag referendum Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Aantal geldige stemmen voor de wet: 8231

Aantal geldige stemmen tegen de wet: 11081

Aantal blanco stemmen: 870

Aantal ongeldige stemmen: 62