Verbouwing Basseroord 16-16a gestart

Donderdag 12 maart is het startpunt gegeven voor de verbouwing van Basseroord 16-16a. Hier komen 10 studio’s voor jongeren en ongeveer 120 m2 commerciële ruimte. Wethouder Mathijs ten Broeke verrichtte de feestelijke starthandeling van de verbouwing.

De David Evekink Stichting (DEES) is sinds begin 2018 de trotse eigenaar van het pand. De renovatie gebeurt samen met Giesen architectuur en bouwbedrijf Van Wijnen. Inmiddels hebben 2 jongeren zich aangemeld om er te gaan wonen. Jongeren zijn ook betrokken bij het opstellen van het Programma van eisen.

Al meer dan 500 jaar oud

Het pand kent een bijzondere historie. Het oudste deel van het gebouw dateert waarschijnlijk al uit de 14e eeuw. Sporen in de voorgevel en de opbouw van delen van het metselwerk laten dit zien. Meer informatie over de historie (op Tijdbeeld.com).

Voorbeeldproject

Het project is op meerdere terreinen een voorbeeldproject. Er worden duurzaamheidsmaatregelen genomen in een historisch pand. En het project laat zien dat het mogelijk blijkt om een pakhuis om te bouwen tot woningen. Met toestemming van de gemeente zijn daarbij soms wel concessies gedaan aan monumentale waarden van het pand.

Felicitaties

Mattijs ten Broeke: “Het college feliciteert DEES met deze mooie ontwikkeling waarbij jongeren de kans krijgen om te wonen in een nieuwe woonruimte binnen een historische setting van meer dan 500 jaar oud. Ik wens bouwers, de ontwikkelaars en Dees veel bouwplezier en zie uit naar de oplevering.”

Wethouder Mathijs ten Broeke en

De feestelijke starthandeling door Hems Ledeboer (DEES) en wethouder Mathijs ten Broeke.