Afspraken Driekant en gemeente

Eind 2016 stopte de samenwerking tussen Driekant Buiten en de gemeente bij De Kaardebol. Driekant en mensen die via obligaties geld hadden geïnvesteerd in Driekant Buiten, leden financiële schade. Driekant en de gemeente hebben nu afspraken gemaakt. Driekant ontvangt € 45.000 van de gemeente.

Leerfonds

Het bedrag gaat voor een groot deel naar een nog op te richten Leerfonds van Stichting Driekant Inspireert. Door dit fonds kunnen mensen met een arbeidshandicap sneller, gemakkelijker en rechtstreeks instromen op het opleidingstraject bij Driekant. Hierdoor zijn zij minder afhankelijk van anderen.

Met dit Leerfonds kan Driekant meer mensen ondersteunen voor wie de reguliere arbeidsmarkt nog onbereikbaar is. In een leerwerktraject werken deelnemers aan hun eigen ontwikkeling en talenten. Hierdoor komen zij dichter bij participatie en werk.

Het Leerfonds krijgt ook bijdragen van andere partijen. Ook voor particulieren wordt het mogelijk te investeren in sociale duurzaamheid.

Compensatie obligatiehouders

Van de € 45.000 is maximaal € 15.000 voor compensatie aan de obligatiehouders van Driekant Buiten.

Blik op de toekomst richten

Met de gemaakte afspraken laten Driekant en de gemeente Zutphen het verleden achter zich. Eind 2016 stopte de samenwerking bij De Kaardebol, omdat Driekant zich gedwongen zag om de huurovereenkomsten met de gemeente te ontbinden. Zowel Driekant als gemeente Zutphen willen hun energie en inzet in vol vertrouwen weer op de toekomst richten.