Nieuwe regeling voor chronisch zieken en gehandicapten

Inwoners met een chronische ziekte of een structurele (blijvende) beperking is er vanaf 25 mei een nieuwe regeling. Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen voor medische kosten, als zij deze kosten niet ergens anders vergoed kunnen krijgen. De tegemoetkoming kan ook worden aangevraagd voor een kind met een chronische ziekte of beperking.

De tegemoetkoming bedraagt, afhankelijk van de kosten, € 91,50, € 183 of € 366.

Alle informatie over de regeling vindt u op de pagina Tegemoetkoming medische kosten chronisch zieken en gehandicapten.