Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

De Rijksoverheid onderzoekt waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor de winning van aardwarmte. In mei doet SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) daarom in onze gemeente onderzoek in de ondergrond. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief aan huis. De verwachting is dat de werkzaamheden half juni klaar zijn.

Landelijk onderzoek

Het onderzoek in de ondergrond is een seismisch onderzoek en vindt plaats rond de wijk De Hoven. Het maakt deel uit van een landelijk onderzoek om informatie te verzamelen over de ondergrond in Nederland. Het is een verkennend onderzoek. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek.

Onderzoek  aardwarmte

Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland is echter weinig informatie bekend over de ondergrond en de Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk onderzoek dat ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) heet. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Kijk voor meer informatie over wat seismisch onderzoek is op www.scanaardwarmte.nl.

Veilig en verantwoord

Seismisch onderzoek wordt al tientallen jaren succesvol gedaan in Nederland. EBN is uitvoerder van dit onderzoek en heeft al jarenlange ervaring met projecten in de ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is verantwoordelijk voor controle op de naleving van de voorwaarden en veiligheid van het seismisch onderzoek. SodM geeft ook de benodigde vergunning(en) af.

Meer informatie

Op de website www.scanaardwarmte.nl staan binnenkort ook de locaties van het seismisch onderzoek in deze regio en u kunt er updates over de werkzaamheden in dit gebied lezen. Heeft u vragen over de uitvoering van het onderzoek? Neem dan contact op via het mailadres info@scanaardwarmte.nl.