Voorkeursroute vlotte en veilige fietsverbinding Deventer-Zutphen

De gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen willen samen met de Provincie Gelderland één van de drukste regionale fietsroutes van de Provincie Gelderland aanpakken. Dit project is in handen van de Cleantech Regio. Het gaat om de fietsverbinding tussen Deventer en Zutphen (F348). Er is nu een voorkeursroute vastgesteld.

Inwoners in de omgeving van deze fietsroute hebben eind april een brief ontvangen met informatie over het project en de route. Met een aantal inwoners wordt gesprekken gevoerd. Inwoners en gebruikers van de fietsroutes kunnen in de zomer meedenken en reageren op het ontwerp van de voorkeursroute. De Cleantech Regio hoopt dan inloopbijeenkomsten te houden. Op welke manier, dat hangt af van de coronamaatregelen.

Fietsklimaat veranderd

Veel fietswegen in Nederland moeten veiliger worden. Steeds meer mensen maken gebruik van de fiets. Ook blijven we tot een hogere leeftijd fietsen. Er zijn meer soorten fietsen en we fietsen met verschillende snelheden. De fietsverbinding tussen Deventer en Zutphen wordt verbeterd voor alle weggebruikers en aanwonenden. Het gebruik van de fietsverbinding tussen Deventer en Zutphen is hoog. Veel studenten en inwoners maken voor hun woon- en werkverkeer gebruik van deze fietslijn.

Complexe opgave

Voor de verbetering van de fietsroute is op veel plekken van de route een aanpassing van de woon- of natuuromgeving nodig. De fietsroute krijgt het karakter van een snelle fietsroute. Fietsers krijgen vaker voorrang op auto’s of krijgen eerder groen bij verkeerslichten. Fietspaden en -stroken worden breder en fietsers en autoverkeer worden op meer plekken beter gescheiden. Zo kunnen inwoners per fiets snel, comfortabel en veilig doortrappen. Om te bepalen waar en hoe de fietsroute het best in de omgeving inpast, zijn drie routevarianten onderzocht. De voorkeursroute is daar als meest geschikte route uitgekomen.

Voorkeursroute op de kaart

De voorkeursroute die nu op de kaart staat, loopt vanaf Deventer voor een deel langs de N348, buigt ten zuiden van Gorssel af van de N348 en gaat via het landelijk gebied naar Zutphen (bedrijventerrein De Mars). Voor deze route, en de andere twee routevarianten, is er onderzoek gedaan. Het ontwerptraject is besproken met de klankbordgroep. Hierin zitten onder andere leden van Dorpsraden Eefde, Epse en Gorssel. Maar ook Cumela, Politie en de lokale fietsersbonden Deventer en Lochem. Op www.vlotveiligfietsen.nl  is de voorkeursroute op de kaart te zien.

Planning

Eind 2020 wordt duidelijk of de aanleg van een verbeterde fietsroute tussen Deventer, Epse, Gorssel, Eefde en Zutphen (F348) financieel haalbaar is. De stuurgroep van de Cleantech Regio, met hierin de wethouders van de betrokken gemeenten en de gedeputeerde van Gelderland, bepaald dan hoe de fietsroute komt te liggen en of deze echt gerealiseerd wordt. Meer informatie op www.vlotveiligfietsen.nl.