Controleurs hondenbelasting gaan weer op pad

De komende weken gaan er weer controleurs van Legitiem, namens Tribuut, op stap in gemeente Zutphen om huis-aan-huis te controleren op het bezit van honden. De controleurs dragen herkenbare bedrijfskleding en kunnen zich legitimeren.

Wie betaalt hondenbelasting?

Indien u in het bezit bent van één of meerdere honden en u woont in de bebouwde kom, dan bent u verplicht om hondenbelasting te betalen. Het tarief voor hondenbelasting kunt u vinden op www.tribuut.nl. Het aantal honden bepaalt de hoogte van de hondenbelasting. Indien u buiten de bebouwde kom woont, dan hoeft u niets te doen. Het buitengebied is niet belastingplichtig.

Controle

Als er een of meerdere hond(en) worden aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, zal de controleur deze hond(en) aanmelden. Mocht u niet thuis zijn, dan laat de controleur informatie voor u achter waarin staat hoe u uw hond(en) kunt aanmelden. Ook houders van honden die al bekend zijn, kunnen bezocht worden. Als tijdens de controle blijkt dat de houder nog geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico dat een boete worden opgelegd.

Aanmelden

Vooruitlopend op deze controle wordt iedereen die zijn of haar hond(en) nog niet heeft aangemeld in de gelegenheid gesteld dit alsnog e doen. Dit kan gemakkelijk, snel en online via www.tribuut.nl/belastingen-zutphen-hondenbelasting. Houd uw DigiD bij de hand! Liever een e-mail sturen? Ook dat kan. U stuurt dan uw aanmelding naar info@tribuut.nl.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact met op met Tribuut. Tribuut is van maandag tot en met donderdag van 08.30–17.00 uur en op vrijdag van 08.30–12.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 055 580 22 22.