Ron Jeltema aan de slag als gemeentesecretaris.

Op maandag 19 november is Ron Jeltema gestart als waarnemend gemeentesecretaris van de gemeente Zutphen.

Jeltema heeft bijzonder veel ervaring als directeur van gemeentelijke organisaties en eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. De in Rotterdam geboren waarnemend gemeentesecretaris is 64 jaar en woont in Rhenen.

Ron Jeltema gaf in veel gemeenten leiding. Dat deed hij onder meer in de gemeenten Heemskerk, Oude IJsselstreek en Wageningen. Bij diverse gemeenten heeft hij ook leiding gegeven aan bezuinigingsoperaties. Jeltema bekleedde in het maatschappelijk leven ook veel nevenfuncties, zoals voorzitter van een sportvereniging, vice-voorzitter Sportraad, coach van een Jongerenraad, bestuurslid van een regionale scholengemeenschap en bestuurslid van de VVV.

Burgemeester Annemieke Vermeulen: “Ik ben blij dat we zo snel een nieuwe gemeentesecretaris hebben gevonden. Ron Jeltema kan onze organisatie helpen met de samenvoeging met Het Plein, de veranderingen in het sociaal domein en de bezuinigingen.” Ook de Ondernemingsraad is enthousiast over de komst van Jeltema als waarnemer.

Ron Jeltema