Vanaf 1 december regionaal Advies- en meldpunt verward gedrag

Maakt u zich zorgen over iemand die zich verward gedraagt? Op straat, in de buurt of thuis? Dan kunt u vanaf 1 december terecht bij het regionaal Advies- en meldpunt verward gedrag met telefoonnummer 088 – 933 55 00. Bij het regionaal Advies- en meldpunt verward gedrag werken hulpverleners die u advies geven of zorgen voor een passende opvolging als advies geven niet voldoende is. Het Advies- en meldpunt verwarde personen is elke dag bereikbaar tussen 8.30 - 23.00 uur.

Heeft u het vermoeden dat iemand gedwongen zorg nodig heeft? Daarvoor is er de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz). Vanaf 1 januari kunt u ook daarvoor een melding doen bij het Advies- en meldpunt verward gedrag. Als u dat wilt, kan dat anoniem.

Is er dringend hulp nodig of direct gevaar? Dan belt u 112.