Vervolg thematafels: praat u mee?

In 2017 startte de gemeente Zutphen met het aanpassen van het subsidiebeleid. Het vervolg hierop is dat wij thematafels organiseren. Bij deze thematafels willen wij zoveel mogelijk inbreng verzamelen van inwoners en maatschappelijke organisaties die zich met dit thema bezighouden. De inbreng gebruiken we om een integraal plan op te stellen en uiteindelijk budget toe te kennen aan organisaties.

Waarom thematafels?

Wij willen meer sturen op de bedoelde maatschappelijke gevolgen van subsidieverstrekking. Per thema is van tevoren een inhoudelijk en financieel kader vastgesteld. Samen met inwoners en maatschappelijke organisaties willen wij concete afspraken maken in de vorm van een integraal plan. Daarom organiseren wij twee bijeenkomsten per thema om met betrokken partijen in gesprek te gaan. Er zijn binnenkort thematafels over de volgende onderwerpen:

Thema Eerste bijeenkomst
(19.30 uur - 22.00 uur)
Tweede bijeenkomst
(19.30 uur - 22.00 uur)
Armoede en schulden 21 november 2018
Locatie: Oude stadhuis
24 januari 2019
Locatie: Pakhuis Noorderhaven
Schooluitval/Jeugdwerkloosheid 29 november 2018
Locatie: Oude stadhuis
31 januari 2019
Locatie: Oude stadhuis
Opvoed- en opgroeiondersteuning

13 december 2018
Locatie: Oude stadhuis

14 februari 2019
Locatie: Oude stadhuis

Multiprobleem aanpak

6 december 2018
Locatie: Oude stadhuis

7 februari 2019
Locatie: Oude stadhuis

Vragen en aanmelden

Wij kunnen van deze thematafels zonder u geen succes maken. Bent u betrokken bij een van de bovenstaande thema’s en wilt u graag meepraten? Meld u dan twee weken voor de eerste bijeenkomst van de betreffende thematafel aan. Dit kan door te mailen naar Marijke Brands, bestuursondersteuner bij de gemeente Zutphen, via B.Devenijns@zutphen.nl. Zij is ook telefonisch te bereiken via telefoonnummer 14 0575.