Zutphen, de levendige stad, waar uitgaan veilig is.

Op maandag 5 november hebben Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zutphen, politie, gemeente, de
brandweer, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het Regionaal Platform Veilig
Ondernemen de intentieverklaring “Keurmerk Veilig Ondernemen voor Uitgaansgebieden” ondertekend.

Alle betrokken partijen willen, samen met horecaondernemers, het uitgaan in Zutphen nog prettiger en veilig houden.

Experiment met openingstijden horeca

Nu de intentieovereenkomst is ondertekend, gaan de samenwerkende partijen verder met het uitvoeren van nieuwe maatregelen. Een experiment met de verruiming van de openingstijden van de horeca maakt daar onderdeel vanuit. We willen daarmee het uitgaansklimaat verbeteren in de stad. Hiervoor gaan we ook bij het uitgaanspubliek inventariseren waar behoefte aan is. Op dit moment roepen wij binnenstadbewoners, ondernemers en jongeren op mee te doen men een onderzoek over uitgaan.

Het keurmerk

Met de intentieverklaring verbeteren we de goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid in de uitgaansgebieden van Zutphen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle deelnemende partners. Zij
hebben ieder de intentie om in het samenwerkingsverband afspraken te maken en maatregelen te nemen. En deze succesvol uit te voeren. Keurmerk Veilig Ondernemen voor Uitgaansgebieden is daarvoor de basis. De
werkgroep Veilig Uitgaan bewaakt de afspraken en maatregelen.

Burgemeester Annemieke Vermeulen: “We zijn blij dat we met elkaar deze overeenkomst Veilig Uitgaan
tekenen. We willen Zutphen een meer bruisende stad maken, maar het moet zeker ook veilig zijn.”