Oktober

  • Bibliotheek Warnsveld krijgt 3 jaar rijksgeld

    07 oktober 2019

    De Tweede Kamer heeft, via de motie van Lodewijk Asscher, aan de regering gevraagd om kleine gemeenten te ondersteunen bij het in stand houden en versterken van hun bibliotheekvoorziening. Minister van Engelshoven (OCW) heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Stichting Graafschap bibliotheken heeft een voorstel gedaan om in aanmerking te komen voor een uitkering uit deze zogenoemde ‘Asscher-gelden’. Met deze uitkering wil de stichting het bibliotheekwerk in Warnsveld versterken. Op 7 oktober is bekend gemaakt dat de gemeente Zutphen € 225.000 ontvangt. In 2019, 2020 en 2021 keren wij € 75.000 uit aan Stichting Graafschap bibliotheken.