Onderzoek naar dienstverlening

Deelnemers van het inwonerpanel Zutphen Spreekt hebben dinsdag 9 oktober een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan een onderzoek naar de dienstverlening van onze organisatie.

De deelnemers die het afgelopen jaar contact hebben gehad met de gemeente, krijgen vragen over hun tevredenheid hierover. Contact kan er zijn geweest via bijvoorbeeld de balie, telefonisch, schriftelijk of online. De vragen gaan onder andere over: werd u snel geholpen? Was alles duidelijk? Was de informatie die u kreeg bruikbaar?

Moventem voert het onderzoek voor ons uit. Het onderzoek loopt tot eind oktober. Daarna ontvangen wij de uitkomsten. Op de website Zutphenspreekt.nl vindt u meer informatie over het inwonerpanel.