Aanvraagformulier mantelzorgwaardering 2020

Afbeelding 1AANVRAAGFORMULIER MANTELZORGWAARDERING 2020


De waardering kan door maximaal 1 mantelzorger per hulpvrager worden aangevraagd.

Stuur dit ingevulde formulier vóór 10 november 2020 op naar de gemeente Zutphen.


UW GEGEVENS

Naam en voorletters : ..………………………….….…………………………………........................... man / vrouw

Adres : ...………………………………..…………………………..……………………………………………………………………………

Postcode + woonplaats : ……………….….…………………………………………………………………………………..

Geboortedatum: ……………………………

Telefoonnummer: …………………………………………... Email: …………………………………………………….

IBAN-Bank: ……………………………………………………… op naam van ………………………………..

Wat is de relatie met degene die u helpt? ……………………………………………………….……………………….


U ZORGT VOOR (hulpvrager):

Naam en voorletters : ..………………………….….…………………………………........................... man / vrouw

Adres : ..………………………………..…………………………..…………………………………………………………………………..

Postcode + woonplaats : ……………….….…………………………………………………………………………………..

Waarom is de mantelzorg nodig? ……………………………………………………………………………………………

.………………………………..…………………………..……………………………………………………………………………………….

VOORWAARDEN VOOR DE MANTELZORGWAARDERING

Doet u de mantelzorgtaken:

Langer dan 3 maanden? ja/nee

Meer dan 8 uur per week? ja/nee

Krijgt u betaald voor deze uren? (bijv. via PGB)? ja/nee

Woont de hulpvrager in de gemeente Zutphen? ja/neeZ.O.Z.

HANDTEKENINGEN

Uw handtekening Handtekening van de hulpvrager
………………………………………….. ……………………………………………………Datum ………………………………………… Datum …………………………………………

Plaats ………………………………………… Plaats …………………………………………

De hulpvrager kan geen handtekening zetten, omdat ………………………………………


OPSTUREN

Het volledig ingevulde aanvraagformulier kunt u opsturen via e-mail naar: info@zutphen.nl

of naar: Gemeente Zutphen, t.a.v. Mantelzorgwaardering, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.


Ten behoeve van de afhandeling van deze aanvraag worden uw gegevens in ons systeem verwerkt en opgeslagen.2