Test nieuwe openbare verlichting in de binnenstad

Sinds 2014 vernieuwen wij op verschillende locaties in Zutphen en Warnsveld de lichtmasten. Nu is de binnenstad aan de beurt. Veel lichtmasten (de lantarenpalen) en armaturen (waar de lamp in zit) zijn verouderd. Bij het plaatsen van nieuwe straatverlichting kiezen we voor een duurzame Ledverlichting. Dit zorgt voor beter licht op straat en vraagt minder onderhoud. LED is 30 tot 50% energiebesparend. Wel geeft het een ander lichtbeeld.

Op de Houtmarkt ter hoogte van het Luxor theater, Houtmarkt 64, staat tussen 12 en 19 oktober een proefopstelling van de eventuele nieuwe lichtmasten (2 soorten). We gaan kijken naar de werking van het licht bij beide masten en meten het licht om te bepalen welk type lichtmast het meest geschikt is voor het vereiste lichtbeeld op verschillende momenten van de dag.

Proefopstelling type 1            Proefopstelling type 2

Masterplan 'Natuurlijk licht'

De grootschalige vervanging van de verlichting in de binnenstad is onderdeel van het masterplan 'Natuurlijk licht' in de binnenstad. Hierin beschrijven we hoe we natuurlijk licht in de binnenstad willen creëren. Bij de ontwikkeling van het lichtplan zijn de commissie Ruimtelijk Kwaliteit en Cultuurhistorie, een groep inwoners en gebruikers van het centrum betrokken. Studio DL ontwikkelde een concept waarbij licht bijdraagt aan de sfeer in de stad.

Door de hele stad worden zoveel mogelijk eenzelfde type lichtmasten - en armaturen geplaatst. Dit geeft eenheid in straatverlichting. Het gebruik van LED biedt ook meer mogelijkheden als het gaat om het terugdringen van lichthinder, licht brengen op die plaatsen waar het nodig is en de mogelijkheden om licht te dimmen. Het draagt ook bij aan verkeers- en sociale veiligheid.