Leerlingenvervoer gestart

Vanaf maandag 2 september brengen Noot en TCR alle circa 300 Zutphense gebruikers van het leerlingenvervoer en het vervoer voor de Jeugdwet en Wmo-dagbesteding naar school, de dagbesteding of de dagbehandeling.

Begin augustus startten de bedrijven al met het vervoer voor de Jeugdwet en Wmo-dagbesteding. Daarna kwam het vervoer van leerlingen die in de regio's Noord en Zuid naar school gaan erbij. Vanaf 2 september geldt dat ook voor de leerlingen die naar school gaan in regio Midden en gebruik maken van het vervoer.

Wethouder Mathijs ten Broeke: “De afgelopen maanden hebben Noot, TCR en de gemeente Zutphen alles op alles gezet in de voorbereiding om de start van het vervoer zo soepel mogelijk te laten verlopen en ervoor te zorgen dat ouders en leerlingen goed zijn geïnformeerd”.

Chauffeurs hebben de ouders van bijna alle 230 leerlingen bezocht. Om zich voor te stellen, te bespreken wat de kinderen nodig hebben, gegevens te controleren en om de route door te spreken. Ook zijn de chauffeurs op de dagbestedingslocaties langs geweest en waren er informatiebijeenkomsten. Ten Broeke: “Natuurlijk zullen we bij de start tegen zaken aanlopen en gaat niet meteen alles goed, maar we zitten er met elkaar bovenop.”

Wij kunnen snel afstemmen met de vervoerders en hebben realtime inzicht in de klachten en de kwaliteit van de dienstverlening. Ouders kunnen via een App hun kinderen volgen.

De komende 4 jaar verzorgen Noot en TCR het vervoer en is er de mogelijkheid om dat met 2 keer 2 jaar te verlengen. Zo’n 30 kinderen in Zutphen maken gebruik van het vervoer vanuit de Jeugdwet. Ongeveer 60 inwoners gebruiken het vervoer vanuit de Wmo-dagbesteding en ongeveer 200 kinderen gaan naar school met het leerlingenvervoer. Het vervoer kost de gemeente jaarlijks 2 miljoen euro.

Tot zomer 2019 voerde PlusOV de taken uit. Wij besloten in november 2018 het vervoer niet meer door PlusOV uit te laten voeren. De regionale vervoerscentrale voert wel het vraagafhankelijk vervoer (voorheen regiotaxi) uit voor Zutphen. In oktober 2019 informeert het college de raad hoe het vervoer de eerste maand is verlopen.