Subsidie voor vernieuwende ideeën

Heeft u als organisatie of inwoner in Zutphen en Warnsveld een vernieuwend idee om armoede- en schuldenproblemen aan te pakken? Wij stellen eenmalig een 'innovatiebudget' beschikbaar van bijna € 20.000. U kunt tot 31 oktober een aanvraag indienen.

U kunt een uitgewerkt plan indienen, maar ook een idee dat nog uitgewerkt moet worden. Het idee kan bijvoorbeeld gaan over het voorkomen van schulden of het vroegtijdig opmerken van problemen rondom armoede.

Subsidieregeling bekijken en/of een aanvraag indienen.

Vernieuwing en nieuwe samenwerkingen

Met het innovatiebudget bekijken we of er andere manieren zijn om inwoners met een laag inkomen en/of schulden te helpen en te zorgen dat zij blijvend uit de armoede en schulden komen. Vorig jaar vernieuwden we al het subsidiebeleid samen met de organisaties die actief zijn in het Sociaal Domein.

Het innovatiebudget past bij de ontwikkeling om meer te sturen op effecten, vernieuwing en nieuwe samenwerkingen.