Werk en inkomen: minder regels en betere ondersteuning

Zutphen wil mensen aan het werk helpen. De regelgeving moet dan eenvoudiger. Daarom wil het college regels schrappen, wijzigen en 9 lokale regelingen terugbrengen naar 1 regeling. De gemeenteraad beslist in oktober over dit voorstel.

In die regeling staan de belangrijkste regels over de hulp die Het Plein kan bieden op het gebied van werk en inkomen.

Aangepaste regels

Er worden ook regels aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Mensen mogen op proef ergens gaan werken, met behoud van uitkering, als er feitelijk uitzicht is op een baan.
  • Studenten met een handicap krijgen een hogere studietoeslag: van € 50,- naar € 125,- per maand: een grotere reden om te blijven studeren en daarmee betere mogelijkheden in de toekomst.
  • De toetsing voor de Meedoenregeling wordt soepeler. Met deze regeling kunnen inwoners met een klein inkomen meedoen aan sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten.
  • De individuele inkomenstoeslag vervalt niet meer als een inwoner tijdens het kalenderjaar korte tijd een te hoog inkomen uit werk heeft gehad. Dit moedigt aan om te gaan werken.
  • Het Plein krijgt meer mogelijkheden om een uitkering te verlagen. Als iemand weigert om mee te werken bij het vinden van werk, kan de bijstandsuitkering verlaagd worden met 30%.

De raad beslist

De gemeenteraad bespreekt dit voorstel in oktober.