Werkbedrijf in Zutphen

Op 1 januari 2019 gaat een Zutphens Werkbedrijf van start. Dit is een organisatie die zich volledig richt op het aan het werk krijgen en houden van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit moment zijn die taken bij verschillende organisaties belegd.

 Op dit moment voeren meerdere organisaties verschillende wetten uit die allemaalgaan over werk of meedoen. Het gaat om de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, het onderdeel Werk van de Participatiewet en de inkoop van arbeidsmatige dagbesteding. De uitvoering van deze wetten en de werkgeversdienstverlening worden ondergebracht in het werkbedrijf.

Meer inwoners en werkgevers beter helpen

Met het werkbedrijf ontstaat 1 organisatie die zich volledig richt op het aan het werk krijgen en houden van inwoners, zowel betaald als onbetaald. De belangrijkste taken van het werkbedrijf zijn:

  • het matchen van mensen en werk;
  • het bieden van begeleiding op de werkvloer;
  • het vinden en binden van werkgevers.

Een belangrijke taak is ook het zoeken van de samenwerking met UWV, onderwijs, andere gemeenten en werkbedrijven in de arbeidsmarktregio. Er ontstaat 1 organisatie en dus 1 aanspreekpunt voor werk.

Proces

Het Plein en Delta voeren momenteel de wetten uit voor de gemeente Zutphen. Het zijn allebei gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent dat meerdere gemeenten ‘eigenaar’ zijn van deze organisaties. Het college gaat met de andere gemeenten in gesprek over de toekomst van Het Plein en Delta. Daarnaast gaat de gemeente Zutphen een plan opstellen voor de invoering van het werkbedrijf.