September

 • Uw bedrijf verduurzamen met een scan en subsidie?

  21 september 2018

  Vele ondernemers zien de voordelen van het plaatsen van zonnepanelen op hun dak en vragen hier subsidie voor aan. Wij willen graag een energieneutraal Zutphen. Daarom stimuleren wij ondernemers in Zutphen en Warnsveld om voor zonne-energie te kiezen.

 • Inschrijving voor verhuur Witte Vleugel is geopend

  02 oktober 2018

  Wij stellen een bijzonder pand beschikbaar voor de verhuur: de Witte Vleugel. Vanaf volgende week kan het pand bezichtigd worden. Zowel commerciële als maatschappelijke organisaties kunnen zich vanaf nu inschrijven. Wij willen de Witte Vleugel een functie geven die mede bijdraagt aan het ’s-Gravenhof als toekomstig bruisend plein en culturele trekpleister van de stad.

 • Maatregelen om Zutphen financieel duurzaam te houden

  07 september 2018

  Het college stelt een pakket aan bezuinigingsvoorstellen voor van bij elkaar 13 miljoen euro en legt dit voor aan de gemeenteraad. Met deze bezuinigingen ontstaat er een sluitende begroting voor de komende 4 jaar. In 2019 wordt 40% van de totale bezuinigingen gerealiseerd in het Sociaal Domein (Wmo, Participatie en Jeugd). Dat loopt na 2 jaar op naar 70%. Het college kiest ervoor te blijven werken aan een duurzaam en sociaal economisch krachtig Zutphen. Op 13 september is een forumavond over de bezuinigingsvoorstellen.

 • Sluiting servicebalie Warnshuus

  04 september 2018

  Onze dienstverlening in het Warnshuus stopt per 1 oktober.