Wooncafé over nieuwe woonvisie

In 2013 heeft de gemeente Zutphen de Woonvisie 2013-2017 vastgesteld. Wij actualiseren deze visie dit jaar. Op 27 september gaan wij graag met u in gesprek over de nieuwe woonvisie tijdens het 2e wooncafé.

Het wooncafé vindt plaats in de Burgerzaal aan de Lange Hofstraat. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en is om 21.45 uur afgelopen. Wilt u zich voor 20 september aanmelden via s.vanthul@zutphen.nl? Wij zien u graag op 27 september!

Proces tot nu toe

Adviesbureau Ruimtevolk begeleidt het actualiseren van de woonvisie voor de gemeente Zutphen. Ruimtevolk heeft in de afgelopen maanden gesproken met (onder meer) de nieuwe wethouder van wonen over het coalitieakkoord 2018-2022 en met onze woningcorporaties. Ook waren er diverse interne en externe overleggen over wonen in Zutphen.

Op 28 juni hielden we het 1e wooncafé met de wethouder van wonen, raadsleden, onze woningcorporaties en gericht uitgenodigde vakprofessionals. In dat wooncafé hebben we gesproken over de Zutphense woningmarkt. Ook hebben we gekeken naar relevante trends en ontwikkelingen. De aanwezigen konden reageren op een aantal toekomstscenario’s: welk scenario past het beste bij de identiteit, positie en ambities van Zutphen?

Het 2e wooncafé op 27 september

De avond is bedoeld voor een breed Zutphens gezelschap. Het gaat om belangstellende inwoners, ondernemers, partijen uit het maatschappelijk middenveld, zorg- en woonpartijen, raadsleden en gemeenteambtenaren uit verschillende vakgebieden. Tijdens de bijeenkomst geven wij aan wat de mogelijke denkrichtingen zijn voor een nieuwe woonvisie.

U kunt deze avond meedenken over wonen in onze gemeente en uw wijk. Samen kunnen we vervolgens bespreken welke aanpassingen nog nodig zijn. Ook leggen we uit welke stappen we gaan zetten totdat de gemeenteraad de geactualiseerde woonvisie gaat vaststellen. We stellen het zeer op prijs dat u aanwezig bent.