Anterieure overeenkomsten Windpark IJsselwind

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat met IJsselwind B.V. en het Waterschap Rijn en IJssel, anterieure overeenkomsten als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening zijn gesloten.

Deze overeenkomsten hebben betrekking op de oprichting en exploitatie van het Windpark IJsselwind. Daarvoor is op 12 maart 2019 besloten medewerking te verlenen aan het verzoek om de planologische procedure te voeren. In het kader daarvan zijn de overeenkomsten aangegaan.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomsten ligt vanaf 16 augustus 2019 tot en met 26 september 2019 voor een ieder ter inzage. De zakelijke beschrijving kunt u inzien in het stadhuis, bij het Loket, tijdens de algemene openingstijden.

Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomsten kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingediend.