Besluit oplegnotitie MER zonnepark Revelhorst

Deze bekendmaking en de aanmeldingsnotitie liggen vanaf 1 maart 2019 gedurende 6 weken tijdens de openingsuren ter inzage in het stadhuis, ’s Gravenhof 2 in Zutphen.

Voor de realisatie van een zonnepark van ongeveer 7 ha. in de omgeving van de Lansinkweg in Zutphen is een aanmeldingsnotitie ingediend. Voor de realisatie van het zonnepark is een bestemmingsplan volgens de Wet ruimtelijke ordening nodig.

Wij hebben op basis van de aanmeldingsnotitie beoordeeld dat bij de voorbereiding van het te wijzigen bestemmingsplan geen milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. De redenen hiervoor zijn, dat de aard en omvang van de effecten die gekoppeld zijn aan het voornemen in voldoende mate in beeld zijn en er geen sprake is van bijzondere omstandigheden die leiden tot zodanige nadelige gevolgen voor het milieu dat het maken van een milieueffectrapport nodig is.

Bekendmaking en aanmeldingsnotitie inzien

Deze bekendmaking en de aanmeldingsnotitie liggen vanaf 1 maart 2019 gedurende 6 weken tijdens de openingsuren ter inzage in het stadhuis, ’s Gravenhof 2 in Zutphen.

Geen bezwaar en beroep

Tegen een besluit om af te zien van een milieueffectrapport staat geen bezwaar en beroep open.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Ruimte, Economie en Duurzaamheid via telefoonnummer 14 0575.