Herziene rampbestrijdingsplan Primagaz

Het Dagelijks Bestuur van de VNOG heeft 1 december 2019 het herziene rampbestrijdingsplan van Primagaz vastgesteld. Dit plan ligt ter inzage van 16 december 2019 tot en met 3 februari 2020.

U kunt het plan inzien in het stadhuis tijdens de openingstijden. Ook vindt u het plan hieronder.

Concept rampbestrijdingsplan Primagaz (pdf, 9 MB)

U kunt een zienswijze indienen bij de VNOG. Stuur uw zienswijze in een e-mail naar j.bruggink@vnog.nl.