Jaarstukken 2019

Het college van Zutphen deelt mee dat vanaf 18 juni 2020 voor een ieder ter inzage liggen: de jaarrekening en het jaarverslag betreffende het dienstjaar 2019 van de gemeente Zutphen.

Jaarstukken 2019 (pdf, 5 MB)

Gemeente Zutphen, controleverklaring jaarrekening 2019 (pdf, 0,5 MB)

U kunt de stukken ook kosteloos inzien in het stadhuis. Tegen betaling van de kosten zijn de stukken ook algemeen verkrijgbaar.