Kapmeldingen 22 bomen op diverse locaties in de gemeente Zutphen

Uit de inspectie van deze bomen is gebleken dat de conditie slecht is. Om veiligheidsredenen worden de bomen gekapt. De kap van 1 boom is vanwege verkeersmaatregelen. De herplant en kap is besproken met de Bomenstichting. De bomen staan op de volgende locaties: Weerdslag, Boggelaar, Driesteek, Dennedijk, Almenseweg, Zwanevlot, Hekkelerdijk, Hawkinsstraat, Frits Juliushof en Helbergen. In het document is de precieze locatie van de bomen aangegeven. Dit document kunt u inzien tot en met 26 februari.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Kapmeldingen 22 bomen op diverse locaties in de gemeente Zutphen 14 januari 2020, pdf, 34MB