Nota lokaal gezondheidsbeleid ‘Gezonde gewoonten in een gezonde omgeving'

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 september 2020 de concept-nota ‘Gezonde gewoonten in een gezonde omgeving’ vastgesteld.

Deze nota beschrijft hoe wij als gemeente willen werken aan de gezondheid van onze inwoners: wat onze doelen en ambities zijn en wat wij concreet gaan doen in de periode 2020 – 2025. We willen hierbij graag samenwerken met onder andere professionals op het gebied van gezondheid en zorg, met scholen, met sport(verenigingen) en met vrijwilligers.

De nota is tot 6 november in te zien. Wilt u reageren op het plan? Stuur dan een e-mail naar c.vanamerongen@zutphen.nl. De reacties nemen we mee bij het opstellen van de volgende versie van de nota. Die wordt daarna aangeboden aan het college en de gemeenteraad voor definitieve besluitvorming.

Concept-nota lokaal gezonheidsbeleid 'Gezonde gewoonten in een gezonde omgeving' (pdf, 2.1 MB)