Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Zuid & West, Bronsbergen 10

Dit plan ligt ter inzage van 19 oktober tot en met 29 november 2019.

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat voor een ieder gedurende 6 weken ter inzage ligt:

  • Bestemmingsplan “Buitengebied Zuid & West, Bronsbergen 10”.

Het bestemmingsplan voorziet in het opheffen van het dierenpension en het herontwikkelen van de locatie ten behoeve van 4 woningen.

Plangebied

Het plangebied is gelegen op de locatie Bronsbergen 10 te Zutphen.

Zienswijzen

Een ieder kan op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gedurende de termijn van terinzagelegging, van 19 oktober 2018 tot en met 29 november 2018, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het bovengenoemde bestemmingsplan kenbaar maken.

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad, Postbus 41, 7200 AA Zutphen, onder vermelding van zaaknummer 123340. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met team Ruimte, Economie en Duurzaamheid, telefoonnummer 14 0575.

Plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Zuid & West, Bronsbergen 10” kunt u inzien in het stadhuis (openingstijden).

Of bekijk de plannen online:

Het bestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl

De bestanden van het bestemmingsplan raadplegen