Ontwerpbestemmingsplan “Kerkhofweg 10”, gemeente Zutphen

Dit plan ligt ter inzage van donderdag 24 september tot en met woensdag 4 november 2020.

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat voor een ieder gedurende 6 weken ter inzage ligt: Bestemmingsplan “Kerkhofweg 10”.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van twee woningen aan de Kerkhofweg 10. De bedrijfswoning in de bestaande boerderij op het perceel aan de Kerkhofweg 10 wordt omgezet naar één reguliere woning en er wordt één nieuwe woning gerealiseerd ten oosten van de bestaande boerderij. Hiermee vervalt de bedrijfsbestemming op deze locatie.

Het plangebied is gelegen Kerkhofweg 10  te Warnsveld. 

Zienswijzen

Een ieder kan, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, van donderdag 24 september 2020 tot en met woensdag 4 november 2020, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het bovengenoemde bestemmingsplan kenbaar maken.

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad, Postbus 41, 7200 AA Zutphen of via info@zutphen.nl, onder vermelding van zaaknummer 160611. Ook kunt u het formulier op onze website gebruiken, waar u inlogt met DigiD. Heeft u geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl. Let op: het afhandelen van uw aanvraag duurt minimaal 3 werkdagen.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met team Ruimte, Economie en Duurzaamheid, telefoonnummer 14 0575.

Plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan “Kerkhofweg 10” online inzien (op www.ruimtelijkeplannen.nl)

De bestanden bij het ontwerpbestemmingsplan online inzien

U kunt alle stukken ook inzien in het stadhuis (openingstijden).